خط رنگ پودری افقی 

يک خط رنگ پودري پيوسته شامل چندين مرحله شستشو، سيستم پاشش اتوماتيک ، کابين پاشش، سيستم بازيافت و جمع آوري پودر ، کوره پخت رنگ و سيستم کانواير است.  در اين خط، ابتدا بايد سطوح قطعات ، به طور کامل از کليه آلاينده هاي سطح پاک گردد. پس از خشک شدن سطح قطعه، قطعات وارد کابين پاشش شده و پس از رنگ آميزي توسط دستگاه پاشش الکترواستاتيک، وارد کوره پخت رنگ شده که پس از 15-10 دقيقه و در دماي 200-180 درجه سانتي گراد، قطعات رنگ شده از خط توليد خارج شده و فرايند رنگ آميزي به پايان مي رسد.