ربات پاشش پودری

به منظور دستيابي به پوشش يکنواخت سطوح در خط رنگ پودري ، از ربات پاشش استفاده مي شود تا حرکت منظم و ملایم تپانچه ها، در سرعتها و مسافت های مختلف (استروک) توسط کاربر قابل کنترل باشد. با استفاده از رباتهاي پاشش ELCOAT ، كاربر قادر خواهد بود تا با برنامه ريزي دقيق ، نحوه پاشش مطلوب و متناسب با قطعه را كنترل نمايد، کورس حرکتي ربات را بدقت برنامه ريزي نمايد و در نتيجه ، اتلاف پودر را به حداقل برساند. سيستم فرمان اين رباتها به تجهيزات PLC مجهز است كه در صورت لزوم، مي توان با افزايش يا كاهش سرعت كانواير، سرعت حركت تپانچه ها متصل به بازوهاي ربات را نيز به طور متناسب تغيير داد .
اين سيستم، قادر به ذخيره سازي بيش از 25 برنامه مختلف پاشش براي هر ربات بوده و كليه اقدامات حفاظتي براي ذخيره اطلاعات سيستم انجام شده است. مشخصات فنی ربات پاشش پودری ELCOAT در جدول  آمده است.

مدلهای قبلی ربات پاشش

رک اتوماتيک 

رک اتوماتيک پاشش پودری  Elcoat با قابليت کارکرد همزمان حداکثر 7 دستگاه با طراحي منحصر بفرد، گزينه اي مناسب براي واحدهاي بزرگ صنعتي به شمار مي رود. رک اتوماتيک Elcoat مجهز به سيستم مرکزي کنترل هواي ورودي، هواي فلودايز، برق دستگاه و اتصالات پنوماتيک بوده و اعمال تنظيمات در دستگاه بسيار آسان است. همچنين اين سيستم داراي صفحه نمايش مجهز به PLC است که فعاليت رباتها و تنظيمات مربوطه را کنترل مي نمايد. مجموعه تکميلي و پيشرفته اين  سيستم در اولین خط رنگ پودري عمودی ايران  به همراه  پاشش همزمان 48 دستگاه پاشش پودري نصب و راه اندازي گرديده است.