رنگ پاش آزمایشگاهی

دستگاه آزمايشگاهي پاشش پودريELCOAT سري زيگما، براي تست کيفيت رنگ در مقياس آزمايشگاهي توليد شده که نسبت به تجهيزات مشابه داراي مزاياي برجسته زير است:

1 – در اغلب سيستمهاي آزمايشگاهي پاشش پودري، براي ورود رنگ پودر به دستگاه، از قيف پاشش استفاده مي شود که عملاً تشکيل ابر هوا بدليل عدم وجود سيستم فلودايز ممکن نيست. همچنين در سيستم قيف پاشش، امکان تست موثر رنگهاي ويژه از قبيل رنگهاي چکشي و رنگهاي متاليک وجود ندارد که در سيستم جديد، با استفاده از يک مخزن فلوايز کوچک مي توان براحتي و در شرايط کاملاً مشابه شرايط توليد صنعتي، هر نمونه رنگي را تست نمود.

2 – با استفاده از اين سيستم، پاشش رنگ بصورت يکنواخت انجام شده و تپق زدن رنگ که در پاشش با قيف امري اجتناب ناپذير است، اتفاق نمي افتد.

3 – تمامي قطعات مخزن پودر با ديواره شفاف قابل جدا نمودن و نظافت کامل است تا بتوان رنگهاي مختلف را تست نمود.

موارد كاربرد

  استفاده از اين دستگاه، بدليل قابليت حمل آسان به مجموعه هاي زير توصيه مي شود:

– مراكز پژوهشي و تحقيقاتي صنايع رنگ

– مراكز تحقيق و توسعه، كنترل كيفيت و فروش شركتهاي توليد كننده رنگ پودري

– برگزاركنندگان دوره هاي آموزشي مرتبط با صنايع رنگ

– آزمايشگاه هاي دانشگاههاي صنعتي

– شركتهاي فعال در زمينه ساخت و فروش سيستمهاي خط رنگ پودري

– كارخانجات داراي خط رنگ پودري جهت آزمايش رنگ نمونه پيش از استفاده انبوه رنگ