فلودایز پودر رنگ

عمل فلودايز به معني مخلوط كردن هواي فشرده با پودر در مخزن پودر است که اين كار به جدا شدن ذرات پودر از هم و كاهش رطوبت پودر کمک می کند. هواي فشرده از انتهاي مخزن با عبور از  صفحه فلودايز ، پودر را به حالت سيال در مي آورد.

هنگامي كه پودر در حد مناسبي سيال شود ، ظاهري شبيه آب در حال جوش  دارد. تنظيمات فشار هوا بايد به گونه اي باشد كه پودر از مخزن خارج نشود، زيرا اين مورد سبب اتلاف پودر و كثيفي محيط كارگاه مي گردد. همواره مخزن را در حدي با پودر پر كنيد كه مخلوط پودر و هوا در هنگام عمليات فلودايز از درب مخزن بيرون نزند. در صورتيكه ميزان پودر داخل مخزن يا فشار هواي فلودايز مناسب نباشد، عمليات فلودايز بدرستي صورت نگرفته و مكش پودر به طرف انژكتور به اصطلاح تپق مي زند.

در صورتيكه فشار هواي فلودايز بالا باشد، ابر پودر ايجاد شده داخل مخزن،  اجازه نخواهد داد سطح پودر را ببينید. اگر فشار هوا فلودایز نیز خيلي كم باشد ، حبابهاي كوچكي در جاهاي مختلف در سطح پودر ايجاد مي شود و سطح پودر بطور كلي ساكن بنظر مي آيد. اگر فشار فلودايز خيلي پائين باشد ، سرعت جريان پودر در لوله پودر كم شده و مکش رنگ توسط انژکتور دچار اختلال می گردد.

 هوايي كه براي فلودايز پودر بكار مي رود بايد تميز و خشك باشد. در صورتي كه هواي فشرده محتوي رطوبت، روغن و يا ساير ناخالصي ها باشد با مرور زمان اين مواد آلاينده منافذ صفحه فلودايز را پر كرده و بايستي صفحه را تعويض كرد. به همين منظور و به جهت كاهش اين مشكل در ابتداي راه هواي ورودي به دستگاه، فيلتري تعبيه شده است كه مانع از ورود ناخالصي ها به جريان هواي ورودي سيستم مي شود.